เครื่องใหญ่มากเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ ชอบรีวิวมาก เสียงนุ่มทุ้มน่าฟังมากครับ