ผมเอา40Dเข้าไปล้างกลับมาเหมือนเดิมบอกให้ช่างออกไปเช็คดูที่แสงสว่างข้างนอก
ช่างบอกไม่ว่างแค่ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีผลปรากฏว่ากล้องผมเหมือนเดิม
เสียไปหกร้อยกว่าแต่ใช้งานเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย...