เลยสี่แยกคลองมานิดเดียว
จากแยก เลาะเลนซ้ายมาเลยครับ
ปากซอยมี "ป้ายซอย พัฒนาการ 3" ล่ะครับ
ซอยอยู่ติดกับทางขึ้นทางด่วน (ก่อนถึง)
ถ้าเลยทางด่วนแปลว่า เลยครับ