เข้ามาเยี่ยมชมครับ ทิศทางแสงสวย Skin Tone ไล่จากสว่างไปมืดได้เนียนมากเลยครับ ภาพดูมีมิติดี ^^