ผมเป็นขาประจำเสม็ดตั้งแต่เรียน ม.3 สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา หาดทรายแก้วแห่งเดียวที่มีไฟฟ้าแต่เค้าใช้เครื่องปันไฟ ที่สิงห์สถิตของผมคือลุงหวัง แต่ก่อนไม่มีสะพาน...