วันนี้ก็เจอเหมือนกันครับ อาการเดียวกัน back กลับไปคลิกใหม่ก็หายไป ของผมใช้ IE7 ครับ

แล้วก็มีอีกเรื่องครับ เรื่องหัวเรื่องใน e-mail เวลาสมัครเพื่อรับแจ้งความเคลื่อนไหวในหัวข้อเวลาโพส...