Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: thaidphoto; Keyword(s):

Search: Search took 0.09 seconds.

 1. คุณลักษณะเด่นของเลนส์ AF-S NIKKOR 24 มม. f/1.8G...

  คุณลักษณะเด่นของเลนส์ AF-S NIKKOR 24 มม. f/1.8G ED

  ภาพกว้างใหญ่เพื่อจินตนาการที่กว้างไกล

  ด้วยทางยาวโฟกัสที่สั้นกว่า ผู้ถ่ายภาพจึงสามารถเข้าใกล้วัตถุได้มากขึ้น...
 2. คุณลักษณะเด่นของเลนส์ AF-S NIKKOR 200-500 มม....

  คุณลักษณะเด่นของเลนส์ AF-S NIKKOR 200-500 มม. f/5.6E ED VR

  สุดยอดแห่งประสิทธิภาพและความเป็นอเนกประสงค์

  เลนส์ AF-S NIKKOR 200-500 มม. f/5.6E ED VR...
 3. Nikon เปิดตัวเลนส์ใหม่ในฟอร์แมต FX สำหรับเติมเต็มอิสระให้การถ่ายภาพเพื่อสุดยอดผลงาน

  Nikon เปิดตัวเลนส์ใหม่ในฟอร์แมต FX คือ AF-S NIKKOR 200-500 มม. f/5.6E ED VR และ AF-S NIKKOR 24 มม. f/1.8G ED
  สำหรับเติมเต็มอิสระให้การถ่ายภาพเพื่อสุดยอดผลงานของผู้ใช้งาน

  1698657073

  เลนส์ AF-S...
Results 1 to 3 of 3