สุดยอด ขอบคุณครับ ว่า แต่ B4 มัน เปงไง มะเคยเห็น


ขอเสนอ
ถ้าเราเอาแกนกลาง เป็นลัง แล้วเจา เอา มุมๆ มัน ออก แล้วเอากระดาษ แปะ มันจะมั่น คงกว่า มั้ยครับ


ผมว่า จะดีกว่า นะ