ถ้าตั้งกระดาษที่ Photo paper pro จะติดเหลืองถ้าไม่ได้ใช้กระดาษ ชนิดนี้ของ Canon ใช้กระดาษอื่นๆ ควรตั้ง Grossy paper ธรรมดาจะไม่เหลือง อ้อ Profile ที่มากับ driver ก็ไม่ตรง ต้อง Calibrate printer ด้วย...