แถวลาดพร้าว ก็ เป็ดย่าง ร้าน ห่านพะโล้ ท่าดินแดง ตรงแถวราวๆ ลาดพร้าว 35 ริมถนน ก็ใช้ได้ครับ

จะเป็นเป็ดย่างแนวหนังกรอบ จะไม่ใช่แนวหนังนุ่มๆูเหมือนพวก MK :good: