ผมว่าที่คุณภาพดรอป ลงเพราะ ว่าขนาด ภาพคงเกิน 800*800 pixle หละครับ...ลองลงขนาดภาพใหม่ครับ ให้ด้านที่ขนากมากที่สุดไม่เกิน 800 ดูครับ