อูย.. process ก็ ok แล้วนะ... ติดมืดไปนิดเดียวเอง...