ผมสงสัย...จอคอมยึดค่า 6500เควิน เทียบเท่าแสงขาวใช่หรือไม่ครับ ... แต่ทางการถ่ายภาพ+ภาพที่ถ่ายบอกไว้ที่ 5500เควิน โดยประมาณ
เลยสงสัยว่าแล้วจะเกิดความเพียนสีไหมถ้าภาพถ่ายมาอยู่บนจอคอมที่ 6500 K (...