ติดสัญญาณกันขโมยก็ไม่เลวนะคะ มีแบบที่ใช้สำหรับสุนัขด้วย คือถ้าคนเดินผ่าน จะมีเสียง แต่ถ้าเป็นสุนัข (ที่มีความสูงไม่เท่าครึ่งหนึ่งของคน) สัญญานจะไม่ดังค่ะ
ไม่แน่ใจว่าราคาปืน อันเท่่าไหร่...