ความรู้มากมาย อ่านแล้วกลับไป calibrate จอที่บ้านอีกรอบดีกว่า