โอ๊ย ตัดสินใจได้ยากมาก
เลือกไม่ถูกเลย

ง่า.... หลับตาจิ้ม