หาเพื่อนชวนเที่ยว
พม่า มะริด ตะนาวศรี
ไม่ต้องใช้พาสเปอร์ ใช้บัตรประชาชนใบเดียว
แบบ3วัน2คืน
ข้ามทางด่านสิงขร
ค่าใช้จ่าย รวมทุกอย่าง
ซื้อทัวร์ฝั่งพม่า 6 คน /คนละ7500
ถ้า8-10คน /คนละ6500...