เป็นผมนะครับ เก็บ 300D เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เลนส์สำคัญกว่านะครับ ณ.จุดนี้

การถ่ายรูปนั้น จะพูดไปก็ Relative ครับ มันขึ้นอยู่กับแต่ละคน องค์ประกอบและมุมมองที่คุณว่าสวย อาจถูกตาหลายๆคน ก็ดีไป...