อ่านเรื่องที่เล่ามาจบแล้วเศร้าแทนเจ้าของงานเลย...ประสบการณ์อันยาวนานนั่นน่าเชื่อถือ แต่ถ้ามีประสบการณ์อันยาวนานในทางที่ผิด และขาดการพัฒนามันก็ไม่มีอะไรที่ต่างไปจากมือใหม่ที่เพิ่งหยิบกล้องถ่าย
...