ผมก็ได้รับอีเมล์ยืนยันแล้ว เช่นกัน / เจ้าหน้าที่ อาจจะกำลังดำเนินอยู่ครับ
คงน่าจะได้ไป ตามวันและเวลา นั้นแหละ ครับ

บูม ครับ