Pentacon กับ Meyer ผมสงสัยว่ามันจะมีรุ่นที่มันเหมือนๆกันเลยเช่น ตระกูล Zebra มีใครทราบไหมครับว่า คุณภาพมันต่างกันไหมหรือมันเหมือนกัน
...