ทำใม thai photo เป็นตัวเล็กสีดำ แล้ว D เป็นตัวพิมพ์ใหญ่สีส้ม ล่ะครับ สงสัยมานานแล้วอ่ะ...
________________________
http://artygallery.multiply.com