มองมานาน ตั้งแต่ x100s จนมา x100t ยังไม่ได้ซื้อซักที TT