ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้มี มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัว ทำการซื้อขาย ของ ขอให้ User ทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวัง และใช้วิจารณาณให้มาก อย่าเห็นแก่ของถูก เมื่อสักครู่ ทาง Web ได้รับการขอประสานงานจาก...