เห็นด้วยครับ ชอบ #15/#16 ฉากหลังดูแล้วสดชื่น...น...สวยครับ