แฟน Glock ต้องดูเรืองนี้ U.S.Marshals
http://www.imdb.com/media/rm1420270848/tt0120873