สวยดีนะครับ
เลนอันเบ่อเริ่ม
แต่ผมว่ามันจับไม่ค่อยถนัดมือนะครับตัวมันเล็ก แต่เลนส์มันใหญ่
หรือว่ากลัวของเขาจะหล่นด้วยก็ไม่รู้

ผมก็ไม่ได้ลองอะไรมากนะครับ เท่าที่จำมาได้แล้วกัน
- ...