เสียใจกับทางครอบครัวพี่เค้าด้วยครับ

แม้จะไม่รู้จักกัน แต่ก็ขอให้พี่ไปสู่สุคตินะครับ