ใช้ A&B แต่หลังๆผิดหวังค่ะ ดูเหมือนพนักงานไม่ใส่ใจแบบเดิม
แต่ทางเลือกมีไม่มากนักค่ะ ส่วนใหญ่ก็ร้านแถวเซนลาดล่ะค่ะ