กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สยามดิจิตอลโฟโต้ สยามสแควร์ ซอย 1 ปทุมวัน 02 252 8662
เอเซียสไลด์ ราชเทวี
โฟโต้ซิตี้ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว
A&B ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว
คัลเลอร์อิมเมจ...