แถวลาดพร้าวครับ ผมว่า A&B ก็ OK นะ ผมส่งไปล้างทาง ปณ เพราะอยู่ ตจว ครับ