เข้าใจกระจ่างแท้ครับ
งงตั้งนานแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เข้ามาหาความรู้มากกว่า เลย
ไม่ได้คิดอะไร