ปกติครับ ถ้าถ่ายใกล้ แล้วใช้ f2 จะฟุ้งครับ ถ้าไม่อยากให้ฟุ้ง ต้องใช้ f4 ขึ้นไปครับ...