คิดแบบนี้ไม่เหมาะกับสังคมที่นี่หรอกครับ..(N)(N)(N)