จุดเด่นของภาพชุดนี้ อยู่ที่การเอียงกล้องครับ ค่อนข้างลงตัวทีเดียวสำหรับหลายๆภาพ อย่างภาพ5# น้องนกนั้น กล้าทีเดียวเพราะเส้นนำสายตาเหมาะแก่การจัดวางเส้นไว้ตรงๆ และถ่วงน้ำหนักได้ดี
...