เทียบกันไม่ได้
เพราะมันอยู่ต่างคลาสกันโดยสิ้นเชิง

ถึงต่อให้คุณภาพแย่กว่ามาก
แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ขึ้นมา ใช่ว่า 15/1.7 จะทดแทนมันได้


อย่างเช่นแบบนี้เป็นต้น
1698799866