สวัสดีครับ ผมก็ยังโพสห้องส่วนใหญ่ไม่ได้เหมือนเดิม ส่วนใหญ่เข้ามาดูแล้วก็ไป