เข้าใจแล้ว จากกระทู้นี้ ขอบคุณมั๊ก จะรอต่อไปเน้อ ไทยดี สังคมดีๆ