User ที่เป็นสีเทา คือยังไม่ได้ Reply Mail หรือที่เรียกว่า Confirm E-mail น่ะค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้นี้นะค้า :D

User ที่ ชื่อเป็นสีเทา และไม่สามารถโพสได้...