ผมเองก็ชอบถ่าย portrait กับ landscape

ที่ต้องมีไว้ประจำเวลาไปเที่ยวก็คือ wide (10-20) กับ tele zoom (70-200)

ส่วน prime 85/1.8 นั้นเอาไว้เจาะ portrait ล้วนๆ สีหวานถูกใจครับ