มันก็น่าจะมีโอกาสที่สีเพี้ยนน้อยมากได้นะครับ ถ้ามีการ Calibrate Printer ให้ตรงกับ Standard นั่นหมายถึง Display Monitor (LCD/Notebook/CRT) ที่แสดงผลให้ลูกค้าดูก็ต้อง Calibrate ด้วยนะครับ

Large...