ฝากไว้ด้วยใบนึงคับ D700+85 1.4D

http://image.ohozaa.com/i/c0d/dsc8382.jpg