ไม่รู้ชื่อน้องครับ พอดีเขามาออกรายการทีวี A7+Nik50/1.4 Ais เรียกน้องไข่แดงแล้วกัน
1698519933