แจมด้วยคนครับ : )

Nikon FM2N + 135f2.8

1697970079