รอเก็บความรู้อยู่ครับ จากไม่รู้อะไรเลย!! รอเลือกซื้อจอด้วยครับ กำลังสนใจว่าจะไปเป็นสาวกแมคฯ เพราะจอนี่แหละ ช่วยแนะนำด้วยครับ