Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: mrbanx; Keyword(s):

Search: Search took 0.08 seconds.

  1. ที่สีเพี้ยน ผมว่าสีข้างหลังมันหลอก auto WB...

    ที่สีเพี้ยน ผมว่าสีข้างหลังมันหลอก auto WB ของกล้องครับ แล้วมันจะไม่สม่ำเสมอเลย อย่างนี้ก็ต้องมานั่งทำครับ

    อีกอย่างที่เป็นไปได้ อาจจะมีคนพูดไปแล้ว กล้องทำงานด้วยระบบ sRGB แต่ photoshop ถ้าไม่ตั้ง...
  2. ผมว่าเป็นความคิดที่ถูกนะ...

    ผมว่าเป็นความคิดที่ถูกนะ เคยเหมือนกันที่ยิงไปเรื่อยๆ แล้วสุดท้ายก็มาขี้เกียจทำรูป เพราะว่ามันเยอะเกินไป หลังๆผมก็ถ่ายมันเน้นๆตลอด ไม่ว่าจะ jpeg หรือ raw แล้วมาเลือกทำ post รูปที่คิดว่าน่าทำจริงๆ trip...
Results 1 to 2 of 2