ให้ได้ภาพมาก่อน ค่อยมาแก้ทีหลัง

ที่ผมเข้าใจคือ หมายถึง ในสถานการณ์คับขัน จวนตัว ไม่มีเวลาพิถีพิถัน เช่น งานพิธี งานการแสดง จำเป็นต้องได้ภาพมาก่อน ค่อยมาปรับเอาอีกที ครับ งานไหน มีเวลา ไม่รีบ...