เห็นเค้าว่า ถ้าเป็นของนอก เวลาเข้าศูนย์ไทยจะเสียตังค์แพงกว่า ศูนย์ไทยที่หมดประกันครับ