น่าจะอยู่ในข้อ 2 สินค้าที่ไม่อยู่ในประกันอะครับน้า