ภาพบรรยากาศ Sony Speed Monster Trip ณ เดอะ เวโร่นาhttps://www.youtube.com/watch?v=PbhmKDSqVKM


Sony Speed Monster Trip ทริปทดสอบสมรรถนะ,ความเร็วและประสิทธิภาพของกล้อง Sony A6500 และ Sony...